Kes me oleme

Meie veebisaidi aadress on: https://vintagebazar.ee.

Privaatsuspoliitika

Vintagebazar on pühendunud klientide ja kasutajate privaatsuse kaitsmisele. Sellest tulenevalt oleme koostanud need privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendiandmete kogumist, kasutamist, avalikustamist, edastamist ja säilitamist. Meie veebitegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste Eesti Vabariigi tegevuste ja seadustega ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmete kasutamine ja kogumine
Isikuandmed on teile kui eraisikule konkreetselt või kaudselt omistatav teave, mida VB pood kogub ja töötleb üksikisikuga lepingu täitmiseks või seadusega tulenevate kohustuste täitmiseks temaga ühenduse võtmiseks.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda järgmiselt:

• meie veebisaidil või mujal kontaktandmete (sh teie nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) edastamisel (nt reklaam);
• veebisaidi kasutamisel kliendi kontoteabe või küpsiste kaudu
• meie veebipoes ostu sooritamisel või tellimisel isiku kontaktandmete või ostueelistustega seotud teabe salvestamisega (esitage isiklikke andmeid ja isiklikke andmeid vabatahtlikult teatud veebisaidi piirkondades. Nõutavad isiklikud andmed võivad sisaldada nime, aadressi, posti kood, e-posti aadress, telefoninumber ja muu teave);
• järelmaksuga maksetaotluse esitamisel.

Muude andmete kogumine
Kogume ka mitteisikuandmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe konkreetse isikuga seostada (sugu, vanus, keelieelistus, asukoht).
Samuti võime oma veebisaidil koguda teavet kliendi tegevuse kohta. Need andmed on koondatud ja neid kasutatakse selleks, et pakkuda klientidele rohkem kasulikku teavet ning teada saada, millised veebisaidi osad, teenused ja tooted pakuvad kõige suuremat huvi. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas mitteisikuandmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame kliente teavitada VB Shopi tooteuudistest, kampaaniatest ja eelseisvatest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjade nimekirjas ega saada teateid toodete kohta, mis võivad neile huvi pakkuda, saab end igal ajal sihtgrupist eemaldada.

Kogutud isikuandmeid kasutame ka toodete kohaletoimetamiseks ja kliendi ees kohustuste täitmiseks.

Nõustudes privaatsuspoliitika tingimustega, nõustub klient oma andmete automatiseeritud töötlemisega VB Shopi poolt. Oma nõusoleku saate alati tagasi võtta meie veebisaidi kaudu või esitades avalduse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Nõusoleku taotlemisel või tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

Kliendi teenindamiseks võib VB Shop avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale isikule, kes osutab VB Shopi teenuseid ja on lepinguga kohustatud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmas isik on näiteks meie partner, kelle ülesandeks on e-poes müüdavate toodete transportimine või osade kaupa tasulise teenuse osutamine.

VB Shop säilitab kliendi isikuandmeid kuni kliendilepingu lõppemiseni. Andmeid, mida VB pood on õigusaktide kohaselt kohustatud säilitama (nt raamatupidamisandmed), säilitab VB pood vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.

Kogutud isikuandmete muutmine
Kliendi tuvastamiseks ja kliendiga ühenduse võtmiseks kogutud isikuandmeid saab klient vaadata, muuta ja täiendada meie veebisaidi kapi piirkonnas.

Isikuandmete kaitse

VB Shop võtab kliendi isikuandmete kaitsmiseks kõik ettevaatusabinõud (sealhulgas administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed). Andmete muutmiseks ja töötlemiseks on juurdepääs ainult volitatud isikutel.

Kui kahtlustate, et teie isikuandmeid on töödeldud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et teie teave võis lekkida võõrastele, palun andke meile sellest kohe teada. Ainult nii saame võimaliku kahju viia minimaalseks.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ja andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Kliendiandmete ja õiguste kuritarvitamise vältimiseks võib taotlusi esitada ainult vormis, kus taotleja on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või kontoris isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Andmetöötluse lõpetamise taotlust käsitleme kliendilepingu lõpetamise avaldusena.

Turvalisus
Veebipoe Vintagebazar külastuse käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid ja ostude sooritamist käsitletakse kui konfidentsiaalset teavet.

Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostja isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutades või kliendiandmeid täites olete tutvunud käesolevate tingimustega ja nõustunud nendega. Jätame endale õiguse vajadusel muuta privaatsuspoliitika üldtingimusi, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname endast parima, et hoida oma privaatsuspoliitika ajakohasena ja teile kättesaadavana.

Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on VB Shop OÜ. Kui teil on selle privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta küsimusi või muresid, võtke palun ühendust info@vintagebazar.ee

Teil on alati oma andmete kaitsmiseks õigus pöörduda andmekaitse inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse inspektsioon on riigiasutus, kelle poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse küsimustes nõu või abi saamiseks.

Müügitingimused

Maksekeskus AS vahendab kõiki Vintagebazar.ee makseid.

Võimalik tasuda pangalinkidega (LHV, Swedbank, SEB, Luminor, Coop pank, PocoPay) .

VB SHOP OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, VB SHOP OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Vintagebazar.ee võtab vastu makseid Eurodes.

Vintagebazar.ee toetab makseid läbi kõikide Eesti pankade ja lisaks krediitkaarte.